Přehled služeb v oblasti auditu

AUDIT - Prověrka hospodaření měst a obcí

Technologie provedení prověrky hospodaření měst a obcí vychází z platných mezinárodních auditorských standardů a doložek vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění prověrek hospodaření územních samosprávných celků. Auditorské práce provádíme v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání...

Více

—————

AUDIT: Statutární audit obchodních společností

Za léta praxe jsme v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vyvinuli vlastní metodiku pro zpracování auditu obchodních společností. Ta nám umožňuje provádět audit nejen efektivně, ale zároveň naše klienty nadměrně nezatěžuje v oblasti přípravy podkladů pro provedení auditu. V konečném...

Více

—————

AUDIT: Neziskového sektoru

Kterých subjektů se audit týká? Audit neziskového sektoru se zaměřuje na ověření hospodaření a účetních závěrek následujících subjektů: Státní příspěvkové organizace - například nemocnice řízené Ministerstvem zdravotnictví. Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky -...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Audit projektů

Co je cílem finančního auditu projektů? Audit projektů ověřuje čerpání finančních prostředků v rámci akcí, které jsou financovány z prostředků Evropské unie nebo ministerstev České republiky. Audit projektů zahrnuje následující dílčí etapy: Dodržování pravidel čerpání financí a jejich...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Due diligence

Komu slouží due diligence? Služby spojené s provedením finančního due diligence slouží investorům, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost. Tito investoři chtějí mít ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Forenzní audit

Co znamená forenzní audit? Jde o takový druh auditorské činnosti, který je zaměřen na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů nebo jednání uvnitř účetní jednotky. Díky našim zkušeným auditorům poskytujeme kvalifikované služby i v oblasti tohoto speciálního...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Fúze a akvizice

V této oblasti poskytujeme klientům služby spojené s nákupem jiných podniků, stanovením hodnoty podniku. Můžeme i klienta zastupovat v případě, že má v úmyslu prodat vlastní společnost při jednáních s potenciálními investory. Oblast zahrnuje samozřejmě i činnosti spojené s operacemi slučování,...

Více

—————


Aktuálně

26.08.2010 11:31

Uplatnění ustanovení § 10k zákona o DPH

Při poskytnutí služeb s určením místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služeb...

Celý článek

—————

27.07.2010 14:19

Studenti a odvod pojistného na sociální zabezpečení

Od 1. 1. 2010 studium od tohoto data samo o sobě účast na důchodovém pojištění...

Celý článek

—————

27.07.2010 13:54

Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech

Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností...

Celý článek

—————

27.07.2010 13:46

Stát zruší silniční daň na auta od 1.1.2012

Nová vláda chystá daňovou úlevu pro drobné a střední podnikatele: od začátku roku 2012 jim...

Celý článek

—————

08.07.2010 13:54

Záloha na silniční daň

Dovolujeme si informovat, že čtvrtletní záloha na silniční daň je splatná ke dni 15.7.2010

Celý článek

—————

24.06.2010 13:37

Přiznání k dani z příjmu 2009 a platba daně z příjmu

Platba daně z příjmu právnických osob za rok 2009 (má-li poplatnik povinný audit nebo mu přiznání...

Celý článek

—————

16.06.2010 12:05

SHA-2 v datových schránkách

Datová komunikace pomocí webové služby s datovými schránkami přešla od 23. května 2010 na šifrování...

Celý článek

—————

10.06.2010 13:29

Sazby stravného pro rok 2010

O aktuální sazbách stravného při pracovních cestách v tuzemsku i zahraničí se můžete podrobně...

Celý článek

—————

08.06.2010 14:00

Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010

Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní...

Celý článek

—————

10.05.2010 13:03

Zálohy na daň z příjmů se v roce 2010 musí zase platit

Připomínáme všem podnikatelům, že se opět musí platit zálohy na daň z příjmů. Rozhodnutí o zrušení...

Celý článek

—————


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 9995 důvodů proč nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou schůzku

1. Porovnejte si kvalitu servisu a cenu – můžete získat zajímavé informace

 2. Máme velmi zkušený tým účetních a poradců s mezinárodními zkušenostmi

3. Internetová aplikace Amadeos nám umožňuje navrhnout pro vás to nejlepší řešení - více in formací zde

4. Vaše účetní data budete mít k dispozici on line, stačí vám přístup na internet

5. S námi určitě ušetříte = čas i náklady - více informací zde