17.09.2009 09:51

Dřívější platby daní, pojistného a záloh od 1. listopadu 2009

    Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti se změnou zákona o platebním styku, který zpřesňuje lhůty pro provádění převodu peněz mezi jednotlivými účastníky platebního styku, byla také schválena novelizace zákona o správě dani a poplatku, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o pojistném na socialní zabezpečení a příspěvku na statní politiku zaměstnanosti.

Pravidla platebního styku se tedy s účinností od 1/11/2009 změní tak, že za den platby DANĚ, odvodu SOCIÁLNÍHO a ZDRAVOTNÍHO pojištění se bude považovat:
1) u bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání platby na bankovní účet správce daně, ZP, SSP
2) u platby v hotovosti prováděné u správce daně, ZP, SSP den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně, ZP, SSP

    V praxi to znamená, že již NEBUDE stačit (jako doposud) podat příkaz k úhradě na uvedená plnění v den jejich splatnosti, ale už BUDE NUTNÉ zohledňovat lhůtu, kterou mají banky pro realizaci jenotlivých převodů peněžních prostředků. Z tohoto důvodu doporučujeme dávat příkazy k úhradě s dostatečným předstihem.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999