16.05.2009 11:07

Jak internetové účetnictví a outsourcing mezd fungují?

V první řadě hledáme možnosti zlepšení procesu. Úzce spolupracujeme se zákazníkem a analyzujeme pracovní postupy, rozhodujeme o nejlepším rozdělení práce a přizpůsobujeme tomu pracovní postupy. Zní to jednoduše, ale využíváním internetové aplikace a pravidelným vyhodnocováním dochází velmi často k zlepšení a úsporám v oblasti operativy.

Za druhé navrhneme nejvíce praktický způsob vkládání základních dokumentů (účetnictví není součástí vkládání základních dokumentů).

Existují nejčastěji 3 cesty pro vkládání základních dokumentů:
1.Vytvořit/natáhnout základní dokument přímo do internetové aplikace
2.Odfaxovat nebo fyzicky poslat dokument do naší kanceláře a naši pracovníci dokument vloží do systému
3. Kombinace předchozích dvou způsobů
Náši účetní dokumenty zpracují a pomáhají se základními otázkami.

Účetnictví přes internet a outsourcing mezd přináší vysokou přidanou hodnotu = vysoká úroveň servisu za velmi výhodnou cenu = HODNOTA

Konkrétně toho dosahujeme díky:
• Technologii - špičková internetová aplikace
• Odbornému knowhow – máme více než 6 let zkušeností se zefektivňováním a standardizováním procesů
• Velkému objemu zpracovávaných dat – typicky zpracováváme větší objem dat než jednotlivé firmy, což nám umožňuje lépe nakládat s časem při realizaci jednotlivých činností.

Výsledkem je, že dosahujeme vyšší efektivitu práce než naši konkurenti nebo interní zaměstnanci našich klientů. Proto také pravidelně měříme a monitorujeme výkonnost a kvalitu našich pracovníků. Bez těchto nástrojů není možné přesně stanovit výkon jednotlivých pracovníků.
 

 

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999