18.12.2009 22:56

Možnost vrácení již uhrazeného pojistného za období 1.1. až 30.6.2007

Jak jste možná zaznamenali v médiích existuje zde možnost zažádat si o již uhrazené pojištění za zaměstnance - podíl zaměstnavatele, který v té době činil 26%)

Krajský soud rozhodl, že zákon o pojistném na socialním zabezpečení nestanovil v u uvedeném období pro zaměstnavatele vyměřovací základ. Ten byl dodatečně definován pouze Nařízením vlády č. 39/2007. Povinnost odvádět pojistné však může být stanovena pouze zákonem, což se stalo až novelou zákona od 1.7.2007. Proti rozsudku krajského soudu byla podána kasační stížnot, o níž Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatelé by měli mít na základě žádosti nárok na vrácení již uhrazeného pojistného.POkud zvažujete žádost podat, je důležité si uvědomit, že příslušná SSZ bude vrácení přeplatku pravděpodobně zamítat, takže bude nutné vše řešit právní cesou. Dále mějte prosím na zřeteli, že budete muset také podat :

1) opravná hlášení za období leden až červen 2007,

 2) dodatečné přiznní k DPPO za období 2007 - byla-li řádném DP vykázána ztráta, je nutné tuto ztrátu snížit. Byl-li vykázán zisk, je nutné vyloučit s daňových nákladů podíl zaměstnavatele na SP, čímž dojde ke zvýšení základu daně a daňové povinnosti. Správně daně je povinen vyměřit odpovídající úrok z prodlení (17,74 p.a.)

Žádost doporučujeme podat nejpozději do 31.12. 2009

Také doporučujeme vše zkonzultovat s vaším právníkem, je možné že pro vaši firmu to bude znamenat ještě další dopady.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999