27.09.2010 10:19

Návrh novely zákona o daních z příjmu a zákona o rezervách

 Ministerstvo financí přípravilo rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o rezervách, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2011. Lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu dojde k úpravám v návrzích novel v těchto oblastech (vychází se z připomínkového řízení):

 • příjmy z ekologických zdrojů,
 • finanční leasing,
 • porušení podmínek pro daňovou uznatelnost nákladů,
 • prodej pozemku,
 • paušál na dopravu,
 • komponentní odpisování,
 • dary, podpora vzdělávání,
 • závazky,
 • daňový odpis pohledávek,
 • fondy kolektivního investování,
 • zdanění fyzických osob,
 • spořitelní a úvěrová družstva,
 • zákon o rezervách.

 

Více informací naleznete zde.

 

Zdroj: www.businnessinfo.cz Oficiální portál pro podnikání a export.

 

Obrázek zdroj: digitalne.centrum.cz

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999