24.06.2010 13:37

Přiznání k dani z příjmu 2009 a platba daně z příjmu

Platba daně z příjmu právnických osob za rok 2009 (má-li poplatnik povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá na Finanční úřad daňový poradce) je splatná nejpozději ke dni 30. června 2010. 

Do tohoto data je take nutné předložit příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2009.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999