26.08.2010 11:31

Uplatnění ustanovení § 10k zákona o DPH

Při poskytnutí služeb s určením místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služeb osvobozených od daně, může dojít v souladu s ustanovením

§ 10k zákona o DPH k odlišnému určení místa plnění s tím, že místem plnění je tuzemsko. Jde o případy, kdy:

  • služba je poskytnuta osobě povinné k dani se sídlem, místem podnikání či provozovou ve třetí zemi,
  • příjemce služby je zároveň plátcem a 
  • ke skutečnému užití či spotřebě dochází v tuzemsku.

Více informací a modelové otázky a odpovědi naleznete na stránkách Ministerstva financí nebo zde 

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999