13.04.2011 14:42

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu
Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet je nově povinnost mít daňový
doklad /fyzické přijetí dokladu/
Například DUZP 31.3.2011, daňový doklad vystaven 31.3.2011, odběratel obdrží doklad
1.4.2011 – odpočet lze uplatnit nejdříve v přiznání za Duben 2011

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999