Mzdy

Vedení mzdové administrativy je stále náročnější. Aby se dosáhlo požadované vysoké kvality zpracování, je potřeba klást na interní zaměstnance stále větší nároky.

Náš servis zahrnuje veškeré činnosti spojené s realizací mzdové administrativy, včetně vkládání dat a převádění informací do dalších systémů jako ERP řešení, MIS nebo aplikací pro specialní administrativní úkoly. Jsme schopni také realizovat přímou komunikaci se zaměstnanci jednotlivých útvarů a zastupovat našeho klienta při jednáních s úřady, penzijními fondy a externími subjekty implementujícími programy zaměstnaneckých benefitů.

Rozsah služeb je vždy přizpůsoben potřebě klienta. Některé firmy si přejí vyčlenit z firmy kompletní mzdovou administrativu, jiné preferují realizovat klíčové kroky vlastními zaměstnanci.

Jsme připraveni poskytovat takový servis, který bude podporovat záměry společnosti a pomůže nalézt optimální řešení. Jsme schopni realizovat manažerské poradenství a analyzovat jaký model bude nejvíce podporovat strategické zámery společnosti a procesy ve firmě.

Hlavní přínosy:
• Přímé soustředění se na svůj předmět podnikání
• Zjednodušené procesy
• Využívání nejlepší praxe
• Přístup k novým znalostem a zkušenostem
• Snížení nákladů
Foto: Profimedia
 

 Cena za vedení mezd je nastavena pro: pracovníky s měsíční mzdou, pracovníky s hodinovou mzdou, pracovníky s variabilní mzdou.

 
Služby vedení mezd zahrnují:
 
  1. Zpracování příkazu k úhradě pro výplatu mezd
  2. Účet mzdového zákazníka
  3. Zastřešení kontroly vedení mzdové agendy státními úřady
  4. Zpracování daní ze závislé činnosti
  5. Doklady pro registraci nových zaměstnanců
  6. Doklady pro ukončení pracovního poměru
  7. Řešení nemocenské, komunikace se zdravotními pojišťovnami

Foto: Profimedia

 


Aktuálně

26.08.2010 11:31

Uplatnění ustanovení § 10k zákona o DPH

Při poskytnutí služeb s určením místa plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou služeb...

Celý článek

—————

27.07.2010 14:19

Studenti a odvod pojistného na sociální zabezpečení

Od 1. 1. 2010 studium od tohoto data samo o sobě účast na důchodovém pojištění...

Celý článek

—————

27.07.2010 13:54

Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech

Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností...

Celý článek

—————

27.07.2010 13:46

Stát zruší silniční daň na auta od 1.1.2012

Nová vláda chystá daňovou úlevu pro drobné a střední podnikatele: od začátku roku 2012 jim...

Celý článek

—————

08.07.2010 13:54

Záloha na silniční daň

Dovolujeme si informovat, že čtvrtletní záloha na silniční daň je splatná ke dni 15.7.2010

Celý článek

—————

24.06.2010 13:37

Přiznání k dani z příjmu 2009 a platba daně z příjmu

Platba daně z příjmu právnických osob za rok 2009 (má-li poplatnik povinný audit nebo mu přiznání...

Celý článek

—————

16.06.2010 12:05

SHA-2 v datových schránkách

Datová komunikace pomocí webové služby s datovými schránkami přešla od 23. května 2010 na šifrování...

Celý článek

—————

10.06.2010 13:29

Sazby stravného pro rok 2010

O aktuální sazbách stravného při pracovních cestách v tuzemsku i zahraničí se můžete podrobně...

Celý článek

—————

08.06.2010 14:00

Změny v nemocenském pojištění od 1. června 2010

Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní...

Celý článek

—————

10.05.2010 13:03

Zálohy na daň z příjmů se v roce 2010 musí zase platit

Připomínáme všem podnikatelům, že se opět musí platit zálohy na daň z příjmů. Rozhodnutí o zrušení...

Celý článek

—————


Užitečné dokumenty ke stažení


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 9995 důvodů proč nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou schůzku

1. Porovnejte si kvalitu servisu a cenu – můžete získat zajímavé informace

 2. Máme velmi zkušený tým účetních a poradců s mezinárodními zkušenostmi

3. Internetová aplikace Amadeos nám umožňuje navrhnout pro vás to nejlepší řešení - více in formací zde

4. Vaše účetní data budete mít k dispozici on line, stačí vám přístup na internet

5. S námi určitě ušetříte = čas i náklady - více informací zde