LISTOPAD 2009

Pondělí 2. |daň z příjmů| odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009

Pondělí 9. | spotřební daň| splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

Pátek 20. |daň z příjmů| měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Úterý 24. | spotřební daň| splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

Středa 25. | spotřební daň|
• daňové přiznání za říjen 2009
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)

Středa 25. | daň z přidané hodnoty| daňové přiznání a daň za říjen 2009

Středa 25. |energetické daně| daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009

Pondělí 30. |daň z příjmů| odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009

Pondělí 30. |daň z nemovitosti| splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999