Zakládání společností

Zakládání společností

Naše služby související se zakládáním společností zahrnují (kromě zajištění již existující společnosti pro okamžité podnikání Off the shelf):

 

 • Úvodní konzultaci a potvrzení Vašich požadavků včetně poradenství ve věci výběru vhodného typu živnostenských listů
 • Přípravu společenské smlouvy (na vyžádání včetně překladu do angličtiny nebo němčiny)
 • Přípravu všech nutných dokumentů
 • Zastupování před notářem při založení společnosti
 • Přípravu návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Zastoupení advokátem ve věci podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Ověření Vašich podpisů (v naší kanceláři)
 • Všechny soudní poplatky a odměnu notáře
 • Registraci k dani z příjmů právnických osob
 • Oficiální výpis společnosti z obchodního rejstříku (na vyžádání včetně překladu do angličtiny nebo němčiny)
 • U akciové společnosti 20 ks akcií na jméno nebo na majitele.

Při zakoupení společnosti typu “Off the shelf” dále získáte:

 • Smlouvu o převodu obchodního podílu
 • Jmenování nového jednatele nebo člena představenstva
 • Zastoupení advokátem ve věci podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Pokud potřebujete, můžeme pro Vás také otevřít bankovní účet. Můžete si vybrat z celé řady bank, které všechny nabízí internet banking, vedení účtů v různých měnách a k účtům vydávají platební karty.

Poskytnutí sídla

Využijte našich prestižních adres pro sídlo Vaší společnosti. Naše kanceláře se nachází v administrativních budovách

Naši zkušení zaměstnanci se postarají o všechnu příchozí poštu Vaší společnosti. Příchozí poštu je možné naskenovat, nafaxovat nebo přeposlat poštou nebo kurýrem. V případě Vašeho zájmu přeložíme obsah příchozí pošty do Vámi zvoleného jazyka.

Informace o všech službách virtuální kanceláře včetně telefonických a faxových služeb najdete zde.

Vyřízení živnostenských listů

Bude-li Vaše společnost podnikat nebo vykonávat jinou činnost než vlastnit nemovitost je nutné získat živnostenský list pro každou z těchto činností.

Jako součást našich služeb spojených s pořízením společnosti Vám poradíme ohledně volby živnostenských listů pro Vaši podnikatelskou činnost. Některé živnosti vyžadují jmenování odpovědného zástupce splňujícího podmínky živnostenského zákona.

Pokud máte zájem o vyřízení živnostenského listu, vyřídíme za Vás veškerou s tím spojenou administrativu s živnostenským úřadem.

Registrace k DPH

Každá společnost s obratem převyšujícím 1 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců má povinnost se zaregistrovat k dani z přidané hodnoty. Ostatní společnosti se mohou k dani z přidané hodnoty přihlásit dobrovolně.

Můžeme pro Vaši společnost připravit přihlášku a podat ji k místně přílušnému finančnímu úřadu, aby jste mohli začít podnikat co nejdříve.

Výpis z rejstříku trestů

Jednatel nebo člen představenstva musí obchodnímu rejstříku dodat svůj výpis z rejstříku trestů.

Pokud nejste v České republice nebo výpis z rejstříku trestů nechcete zařizovat sami, rádi jej vyřídíme za Vás.

 

Společnost CUSTOM
* Budete prvním vlastníkem a jednatelem
* Společenská smlouva a další dokumenty společnosti jsou praveny podle Vašich potřeb
* Záruka vrácení peněz v případě neúspěšné registrace společnosti

Společnost READY MADE "off the shelf"
* Společnost lze začít využívat do 24 hodin
* Plně splacený základní kapitál
Je zaručeno, že společnost neobchodovala
 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999