Ostatní auditorské služby: Audit projektů

Co je cílem finančního auditu projektů?


Audit projektů ověřuje čerpání finančních prostředků v rámci akcí, které jsou financovány z prostředků Evropské unie nebo ministerstev České republiky.

Audit projektů zahrnuje následující dílčí etapy:

  • Dodržování pravidel čerpání financí a jejich účetní zobrazení.
  • Průběžné ověření čerpání prostředků projektu v souladu s jeho záměrem.
  • Ověření správnosti a důvěryhodnosti účetní evidence, ověření evidovaných uznatelných výdajů, které vznikly v souvislosti s realizací projektu.
  • Ověření finálního výkazu čerpání projektu v souladu s účetní evidencí a zpracování závěrečné zprávy o provedeném auditu.

Při ověřování vycházíme z pravidel stanovených poskytovatelem finančních zdrojů, které jsou uvedeny v Příručce pro příjemce prostředků čerpaných z veřejných zdrojů.
 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999