Ostatní auditorské služby: Forenzní audit

Co znamená forenzní audit?

Jde o takový druh auditorské činnosti, který je zaměřen na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů nebo jednání uvnitř účetní jednotky. Díky našim zkušeným auditorům poskytujeme kvalifikované služby i v oblasti tohoto speciálního auditu.


Rozsah poskytovaných služeb:

Analyzujeme rozsah škod způsobených zpronevěrou, nebo neoprávněnou manipulací s majetkem a dále provádíme:
zjištění výše zmizelých finančních obnosů,
stanovení opatření nutných k prevenci,
nalezení a znovuzískání zpronevěřeného majetku,
zjišťování a shromažďování nezbytných informací,
kontrolu a analýzu veškeré související dokumentace,
vypracování závěrečné zprávy s uvedením výsledků šetření, atd.
 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999