Školení v oblasti vnitřního kontrolního systému a inventarizací

Školení v oblasti vnitřního kontrolního systému a inventarizací

Vnitřní kontrolní systém je soubor opatření účetní jednotky, která zabraňují vzniku nesprávností a to jak neúmyslných tak úmyslných. Obsah školení v oblasti kontrolního systému je zaměřen na následující oblasti:

 • Význam vnitřní kontroly

zabránění podvodům ze strany zaměstnanců
odpovědnost
politika a organizační procedury společnosti, které slouží k zajištění cílů organizace

 • Hlavní cíle organizace

zajištění aktiv proti plýtvání, podvodům a jinému použití
zlepšení přesnosti a spolehlivosti účetních zápisů
zvýšení míry souhlasu s politikou společnosti
zhodnocení výkonnosti operací

 • Vnitřní kontrolní systém = všechna opatření, která slouží k ujištění vedení společnosti, že systém funguje tak, jak má.
 • Potřebné nástroje vnitřní kontroly

nepřímé nástroje řízení - účetnictví a statistika
rozhodování na základě účetních dat a politiky společnosti
zabezpečení souhlasu s politikou společnosti
odpovědnost vedení za pravdivost, správnost a úplnost účetních výkazů
nezávislý auditor, plán a pochopení vnitřní kontroly, plán auditu

 • Účetní a administrativní kontrola

nastavení profesních standardů
vnitřní účetní kontrola - spolehlivost účetních zápisů a účetních výkazů
vnitřní administrativní kontrola, opírá se o přesnou dělbu práce se stanovením přesných postupů a kontroly jejich účinnosti
kritérium významnosti

Vytvoření oběhu účetních písemností

Jednou z nejdůležitějších součástí pro správné fungování vnitřního kontrolního systému je zpracování interního oběhu účetních dokladů. Je potřeba stanovit konkrétní odpovědnost za jednotlivé kroky zpracování účetního dokladu. Práce spojené se zpracováním nebo revizí oběhu dokladů zahrnují následující etapy:

 1. Zákazník určí osobu odpovědnou za společnost pro spolupráci s námi.
 2. Předání pracovních podkladů, organizačních schémat, projekčně programové dokumentace, případně slovního popisu oběhu dokladů.
 3. Zpracování návrhu postupu oběhu jednotlivých účetních dokladů v tabulkové formě.
 4. Zpracování návrhu vývojových diagramů oběhu účetních dokladů.
 5. Projednání zpracovaných návrhů tabulek a vývojových diagramů s vedením účetní jednotky.
 6. Provedení korektur předložených návrhů v souladu s rozhodnutím vedení účetní jednotky.
 7. Definitivní odsouhlasení návrhů vedením účetní jednotky.
 8. Předání definitivních odsouhlasených vývojových diagramů společnosti.
 9. Na práce spojené se zpracováním oběhu účetních dokladů navazuje spolupráce v oblasti vypracování podpisového řádu a podpisovýh oprávnění

 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999