6. ČERVEN

Pondělí 1. |daň z příjmů| odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009

Pondělí 1. |daň z nemovitostí|

  • splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
  • splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)

Úterý 9. |spotřební daň| splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

 

Pondělí 15. |daň z příjmů| pololetní a čtvrtletní záloha na daň

 

Pondělí 22. |daň z příjmů| měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

 

Středa 24. |spotřební daň| splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

 

Čtvrtek 25. |spotřební daň|

  • daňové přiznání za květen 2009
  • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)

Čtvrtek 25. |daň z přidané hodnoty| daňové přiznání a daň za květen 2009

 

Čtvrtek 25. |energetické daně| daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009

 

Úterý 30. |daň z příjmů|

  • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
  • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999