Daň z přidané hodnoty /DPH

 

Formuláře můžete stáhnout zde:

Přihláška k registraci pro daň z přidané hodnoty pro fyzické i právnické osoby    prihlaska_k_dph.pdf (257,5 kB)

Application for registration to value added tax    application_for_registration_to_value_added_tax.pdf (169 kB)

Žádost o zrušení registrace pro daň z přidané hodnoty    zruseni_registrace_k_dph.pdf (111 kB)

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu    prihlaska_k_dph_osoby_mimo_CR.pdf (108,9 kB)

Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny    prihlaska_k_dph_pro_skupiny.pdf (540,2 kB)

Application for registration to vat for groups/Application for accession to the group according    application_for_registration_to_vat_for _groups.pdf (613,2 kB)

List člena skupiny    list_clena_skupiny.pdf (485,2 kB)

Sheet of group member    sheet_of_group_member.pdf (139,7 kB)

Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o vystoupení člena ze skupiny    zadost_o_zruseni_registrace_skupiny.pdf (107,7 kB)

Application for cancellation of group registration/ Application for secession of member for group     application_for_secession_of_member_for_group.pdf (158,4 kB)

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku  zadost_o_vraceni_DPH_pro_osoby_mimo_CR.pdf (102,1 kB)  

Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku    pokyny_zadost_o_vraceni_DPH_pro_osoby_mimo_CR.pdf (528,6 kB)

Přiznání k dani z přidané hodnoty    priznani_k_DPH.pdf (182,6 kB)

Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty    pokyny_priznani_k_DPH.pdf (162,7 kB)

Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty    priznani_k_naroku_na_vraceni_DPH.pdf (105 kB)    

Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů    zadost_o_vraceni_DPH.pdf (102,3 kB)

Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty/ Recapitulative statement to VAT    recapitulative_statement_to_VAT.pdf (113,8 kB)

Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty/ corrective recapitulative statement VAT    corrective_recapitulative_statement_VAT.pdf (114,1 kB)

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení/ Instructions to fill recapitulative statement and corrective recapitulative statement    instructions_fill_recapitulative_statement_corrective_recapitulative_statement.pdf (128,2 kB)

Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle §19 zákona o dani z přidané hodnoty    hlaseni_dodani_noveho_doprav_prostredku.pdf (518,7 kB)

Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle §19 zákona o dani z přidané hodnoty    hlaseni_porizeni_noveho_dopr_prostredku.pdf (451,7 kB)

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2009 upozorneni_danove_povinnosti_2009.pdf (162,1 kB)


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999