Jak funguje on-line účetnictví a outsourcing mezd?

Účetnictví přes internet je určeno pro každého, pro malé i velké společnosti, pro OSVČ i pro firmy, pro lokální  i nadnárodní společnosti. Vedení účetnictví přes internet umožňuje rozlišovat různé účetní funkce, dle toho jakou roli a jaká data uživatel potřebuje. To může v úvodu vypadat trošku komplikovaně. Nicméně s klienty pracujeme tak, aby došlo k co největšímu zjednodušení celého procesu. Finální standardizovaný postup je pravidelně měřen a kontrolován. Internetové účetnictví je možné využívat z jakéhokoliv PC s přístupem na internet 24 hodin a 7 dní v týdnu. Nepotřebujete investovat do žádného speciálního software. Proto přináší internetový outsourcing účetnictví lepší výsledky, levnější a lépe zabezpečené. Jedná se o mhohem efektivnější způsob vedení účetnicví než využívání interních účetních, interního software a „mostů“ do lokálních sítí.

Zdroj: MF Dnes

Krok č.1 – Identikace a rozlišení účetnictví versus vkládání dat.

VKLÁDÁNÍ DAT – Tyto aktivity jsou běžně realizovány každý den a různou formou. Obvykle jsou doklady předávány účetnímu, který je vkládá do účetního software. Nejčastěji data zahrnují generování odběratelských faktur, zapisování přijatých faktur, vytváření příkazů k úhradě, vkládání bankovních výpisů a vedení pokladny.
S naším software pro internetové účetnictví nevyžadují tyto aktivity znalost vedení účetnictví. Náš software a nastavené postupy umožňují vkládání dat mnohem jednodušší formou než u běžného software. Pokud člověk využívá MS Excel, lze data do naší aplikaci přímo importovat, což je mnohem jednodušší než klasické přepisování.
Pokud to jde, snažíme se využívat importy a exporty dat z jiných systémů, především z banky.
 

VEDENÍ  ÚČETNICTVÍ – Zahrnuje především kontrolu vložených dat. Následně proběhne generování účetních dokladů pro každou zadanou položku a jejich odeslání do hlavní knihy. Dále zajišťujeme evidenci pohledávek, závazků, záloh a párování plateb, přípravu finančních reportů, vyhodnocování dosažených finančních výsledků a jejich porovnávání s plánem
Součástí našich služeb je zajišťování hladkého chodu systému, pravidelná příprava příkazů k úhradě a podobně. Naši konzultanti zabezpečují efektivní a řádné vkládání dat, udržují kontakt s lidmi, kteří vkládají data a odpovídají na jejich případné dotazy. Garantují, že finanční reporty, daně a jednání se státními úřady a audity jsou řádně zrealizovány.

Krok č.2 – Rozhodnutí, kde jsou data vkládána
Je to velmi flexibilní. Data mohou být vkládána přímo v dané firmě, externě nebo se může jednat o kombinaci z různých externích míst. Často přijaté a vydané faktury jsou realizovány přímo ve firmě, bankovní a platební příkazy k úhradě jsou realizovány na centrále firmy a zbývající účetní úkony externím účetním. Vše je vždy přizpůsobeno potřebě a konkrétním požadavkům klienta. Vyžadují-li to změny ve stavu zaměstnanců nebo situace na trhu, nastavení je možné kdykoliv jednoduše změnit.


Krok č.3 – Kdo bude co dělat
Díky flexibilnímu řešení internetového účetnictví je možné také rozhodnout, kdo bude vykonávat jaké úkony. Například, obchodník může vytvořit fakturu, ale pouze účetní může vložit nového dodavatele a klienta. Jiný příklad, pokladní může vložit výpisy z banky a připravit příkaz k úhradě, ale nemůže vložit faktury k zaplacení nebo upravit účet odběratele. Dále je možné přizpůsobit každému uživateli jeho přístupová práva a rozsah zobrazení informací


a) IMPORT A EXPOT DAT

Import nebo export dat je mnohem efektivnější než jejich ruční vkládání. Naše internetové účetnictví umožňuje export většiny dat do MS Excel. Aplikace vytváří příkazy k úhradě, které mohou být exportovány do většiny aplikací internetového bankovnictví. Software pro internetové bankovnictví umožňuje importovat data v CVS formátu. Data, která můžeme importovat, zahrnují: banku (v různých formátech dle konkrétní banky), pokladnu, přijaté a vydané faktury, informace o zákaznících a o dodavatelích, produkty, tabulku účtů, plán a reálný odhad výsledku (tzv. forcast).


b) INTERNÍ ZAMĚSTNANEC VERSUS EXTERNÍ ASISTENT
Jak už jsme zmínili na této webové stránce, naše řešení umožňuje maximální flexibilitu co do lokality a rozsahu prací ze strany zaměstnanců. Vše může být různě měněno i v průběhu spolupráce. Například pokud vkládá data zaměstnanec firmy a onemocní, pak vkládání dat může být zajištěno externím pracovníkem účetní firmy. Klíčové je najít pro každou firmu nejvíce praktické a cenově optimální řešení. Pokud jde firmě o co nejnižší náklady, může realizovat více aktivit než jen vkládání dat. Pokud se chce firma soustředit na svůj hlavní předmět podnikání a nechce se zatěžovat otázkami okolo vedení účetnictví, může vkládat pouze nejnutnější / nejefektivnější minimum – vše je flexibilní. Kdokoliv může vkládat data odkudkoliv, pokud je počítač připojen na internet.
 


Přehled dalších služeb

Zakládání společností

Naše služby související se zakládáním společností zahrnují (kromě zajištění již existující...

Více

—————

Zpracování směrnic pro organizace

Směrnice, podle kterých účetní jednotka skutečně postupuje Vypracování směrnic pro danou organizaci...

Více

—————

Školení v oblasti vnitřního kontrolního systému a inventarizací

Vnitřní kontrolní systém je soubor opatření účetní jednotky, která zabraňují vzniku nesprávností a...

Více

—————

Recruitment

Poskytujeme mezinárodní nábor a vyhledávání pracovníků v oblasti financí a účetnictví. Díky našim...

Více

—————


Aktuálně

05.01.2010 12:10

Změny v roce 2010

Přejeme všem úspěšný rok 2010 a upozorňujeme na hlavní změny, které od 1.1. 2010 nastaly. 1)...

Celý článek

—————

18.12.2009 22:56

Možnost vrácení již uhrazeného pojistného za období 1.1. až 30.6.2007

Jak jste možná zaznamenali v médiích existuje zde možnost zažádat si o již uhrazené pojištění za...

Celý článek

—————

16.12.2009 10:57

Krásné vánoce a úspěšný rok 2010

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2010

Celý článek

—————

01.12.2009 09:30

Přestěhovali jsme se do nových kanceláří

Od 30.11.2009 nás naleznete na nove adrese: MEZIBRANSKA 4 (2. patro), 110 00 PRAHA...

Celý článek

—————

17.09.2009 09:51

Dřívější platby daní, pojistného a záloh od 1. listopadu 2009

    Dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti se změnou zákona o ...

Celý článek

—————

17.09.2009 09:50

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

    Dovolujeme si Vás informovat, že prezident České republiky podepsal novelu...

Celý článek

—————

01.09.2009 21:31

Snižte si své režijní náklady využitím účetnictví přes internet!

  Využitím vedení účetnictví přes internet uspoříte nejen personální náklady, ale také další...

Celý článek

—————

25.08.2009 21:30

Máte nějaké otázky o vedení účetnictví přes internet?

  Pokud máte nějaké otázky ohledně vedení účetnictví přes internet, pošlete nám e-mail. Rádi...

Celý článek

—————

07.07.2009 16:42

Datové schránky

Od 1.7.2009 bude muset každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku používat tzv. DATOVOU...

Celý článek

—————


Užitečné dokumenty ke stažení


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 9995 důvodů proč nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou schůzku

1. Porovnejte si kvalitu servisu a cenu – můžete získat zajímavé informace

 2. Máme velmi zkušený tým účetních a poradců s mezinárodními zkušenostmi

3. Internetová aplikace Amadeos nám umožňuje navrhnout pro vás to nejlepší řešení - více in formací zde

4. Vaše účetní data budete mít k dispozici on line, stačí vám přístup na internet

5. S námi určitě ušetříte = čas i náklady - více informací zde