02.11.2009 10:38

10 úrovní středisek

Střediska představují jedno ze základních hledisek při tvorbě výkonného systému výkaznictví. Pro zajištění maximální míry detailu náš systém nabízí až 10 úrovní těchto středisek. Jako střediska lze definovat např. lokalitu, oddělení, teritorium, projekt, vztah vedoucího pracovníka a zaměstnance. V rámci každé skupiny daných středisek lze samozřejmě vytvořit neomezený počet vlastních detailních středisek.
Jakmile jednou tato střediska vytvoříte, systém vás sám při zadávání účetních dokladů upozorní na povinnost odkázat jednotlivá střediska na konkrétní účetní případ.


Pět dalších úrovní

Tento software je extrémně výkonný. Nad rámec deseti výše uvedených úrovní středisek nabízí ještě dalších pět detailních úrovní. Na maximální úrovni detailu je "produkt". Produkty jsou sdružovány do "rozpočtových kódů" a tyto rozpočtové kódy pak do jednotlivých účtů účetní osnovy. Účty jsou dále sdružovány do kvalit a kvality následně do řídících kvalit. Jednotlivé finanční výkazy lze generovat na základě všech výše uvedených úrovní.
Kvalita jednotlivých účtů umožňuje uživateli definovat určité společné charakterové prvky těchto účtů a automaticky kontrolovat správnost zpracování při vstupu dat. Mezi tato pravidla patří například požadavek zadat při vstupu dat název dodavatele/odběratele, číslo faktury a informaci o středisku. Tyto kvality jsou rovněž nedílnou součástí systému výkaznictví.
 

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999