Mzdy

Vedení mzdové administrativy je stále náročnější. Aby se dosáhlo požadované vysoké kvality zpracování, je potřeba klást na interní zaměstnance stále větší nároky.

Náš servis zahrnuje veškeré činnosti spojené s realizací mzdové administrativy, včetně vkládání dat a převádění informací do dalších systémů jako ERP řešení, MIS nebo aplikací pro specialní administrativní úkoly. Jsme schopni také realizovat přímou komunikaci se zaměstnanci jednotlivých útvarů a zastupovat našeho klienta při jednáních s úřady, penzijními fondy a externími subjekty implementujícími programy zaměstnaneckých benefitů.

Rozsah služeb je vždy přizpůsoben potřebě klienta. Některé firmy si přejí vyčlenit z firmy kompletní mzdovou administrativu, jiné preferují realizovat klíčové kroky vlastními zaměstnanci.

Jsme připraveni poskytovat takový servis, který bude podporovat záměry společnosti a pomůže nalézt optimální řešení. Jsme schopni realizovat manažerské poradenství a analyzovat jaký model bude nejvíce podporovat strategické zámery společnosti a procesy ve firmě.

Hlavní přínosy:
• Přímé soustředění se na svůj předmět podnikání
• Zjednodušené procesy
• Využívání nejlepší praxe
• Přístup k novým znalostem a zkušenostem
• Snížení nákladů
Foto: Profimedia
 

 Cena za vedení mezd je nastavena pro: pracovníky s měsíční mzdou, pracovníky s hodinovou mzdou, pracovníky s variabilní mzdou.

 
Služby vedení mezd zahrnují:
 
  1. Zpracování příkazu k úhradě pro výplatu mezd
  2. Účet mzdového zákazníka
  3. Zastřešení kontroly vedení mzdové agendy státními úřady
  4. Zpracování daní ze závislé činnosti
  5. Doklady pro registraci nových zaměstnanců
  6. Doklady pro ukončení pracovního poměru
  7. Řešení nemocenské, komunikace se zdravotními pojišťovnami

Foto: Profimedia

 


Aktuálně

13.04.2011 14:42

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet je nově...

Celý článek

—————

13.04.2011 14:40

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození licenčních poplatků

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození...

Celý článek

—————

13.04.2011 14:39

Změna terminologie

Zrušení pojmu "účetní dobropis" a účetní vrubopis" a nahrazení pojmem "Opravný účetní doklad" - již...

Celý článek

—————

06.01.2011 12:54

Změny v sociální oblasti s účinností od 1.1.2011

Od 1.1.2011 došlo ke změnám v nemocenském pojištní, důchodovém pojištění a v pojistném na sociálním...

Celý článek

—————

06.01.2011 12:53

Daň z nemovitosti 2001

Dovolujeme si Vás informovat, že nejpozději do 31. ledna 2011 musí být podáno na příslušný finanční...

Celý článek

—————

06.01.2011 12:47

Sazby stravného pro rok 2011

Dovolujeme si Vás informovat o sazbách stravného při pracovních cestát do zahraničí a v tuzemsku...

Celý článek

—————

08.11.2010 15:57

Dokumenty k založení do sbírky listin - obchodní rejstřík

Dovolujeme si Vás informovat, že rejstříkový soud změnil možnosti zasílání účetní závěrky do...

Celý článek

—————

08.10.2010 09:38

Silniční daň - čtvrtletní záloha

 Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 15. října 2010 je splatná čtvrtletní záloha na...

Celý článek

—————

27.09.2010 10:19

Návrh novely zákona o daních z příjmu a zákona o rezervách

 Ministerstvo financí přípravilo rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o...

Celý článek

—————

06.09.2010 12:03

Daň z příjmu - čtvrtletní záloha

Dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni 15. září 2010 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmu...

Celý článek

—————


Užitečné dokumenty ke stažení


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 9995 důvodů proč nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou schůzku

1. Porovnejte si kvalitu servisu a cenu – můžete získat zajímavé informace

 2. Máme velmi zkušený tým účetních a poradců s mezinárodními zkušenostmi

3. Internetová aplikace Amadeos nám umožňuje navrhnout pro vás to nejlepší řešení - více in formací zde

4. Vaše účetní data budete mít k dispozici on line, stačí vám přístup na internet

5. S námi určitě ušetříte = čas i náklady - více informací zde