Přehled služeb v oblasti auditu

AUDIT - Prověrka hospodaření měst a obcí

Technologie provedení prověrky hospodaření měst a obcí vychází z platných mezinárodních auditorských standardů a doložek vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění prověrek hospodaření územních samosprávných celků. Auditorské práce provádíme v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání...

Více

—————

AUDIT: Statutární audit obchodních společností

Za léta praxe jsme v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vyvinuli vlastní metodiku pro zpracování auditu obchodních společností. Ta nám umožňuje provádět audit nejen efektivně, ale zároveň naše klienty nadměrně nezatěžuje v oblasti přípravy podkladů pro provedení auditu. V konečném...

Více

—————

AUDIT: Neziskového sektoru

Kterých subjektů se audit týká? Audit neziskového sektoru se zaměřuje na ověření hospodaření a účetních závěrek následujících subjektů: Státní příspěvkové organizace - například nemocnice řízené Ministerstvem zdravotnictví. Příspěvkové organizace zřízené územně samosprávnými celky -...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Audit projektů

Co je cílem finančního auditu projektů? Audit projektů ověřuje čerpání finančních prostředků v rámci akcí, které jsou financovány z prostředků Evropské unie nebo ministerstev České republiky. Audit projektů zahrnuje následující dílčí etapy: Dodržování pravidel čerpání financí a jejich...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Due diligence

Komu slouží due diligence? Služby spojené s provedením finančního due diligence slouží investorům, kteří mají v úmyslu převzít jinou společnost. Tito investoři chtějí mít ujištění, že po převzetí společnosti nebudou konfrontování s nepříjemnými finančními nebo i jinými skutečnostmi, o kterých...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Forenzní audit

Co znamená forenzní audit? Jde o takový druh auditorské činnosti, který je zaměřen na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a obdobných protiprávních stavů nebo jednání uvnitř účetní jednotky. Díky našim zkušeným auditorům poskytujeme kvalifikované služby i v oblasti tohoto speciálního...

Více

—————

Ostatní auditorské služby: Fúze a akvizice

V této oblasti poskytujeme klientům služby spojené s nákupem jiných podniků, stanovením hodnoty podniku. Můžeme i klienta zastupovat v případě, že má v úmyslu prodat vlastní společnost při jednáních s potenciálními investory. Oblast zahrnuje samozřejmě i činnosti spojené s operacemi slučování,...

Více

—————


Aktuálně

13.04.2011 14:42

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet je nově...

Celý článek

—————

13.04.2011 14:40

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození licenčních poplatků

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození...

Celý článek

—————

13.04.2011 14:39

Změna terminologie

Zrušení pojmu "účetní dobropis" a účetní vrubopis" a nahrazení pojmem "Opravný účetní doklad" - již...

Celý článek

—————

06.01.2011 12:54

Změny v sociální oblasti s účinností od 1.1.2011

Od 1.1.2011 došlo ke změnám v nemocenském pojištní, důchodovém pojištění a v pojistném na sociálním...

Celý článek

—————

06.01.2011 12:53

Daň z nemovitosti 2001

Dovolujeme si Vás informovat, že nejpozději do 31. ledna 2011 musí být podáno na příslušný finanční...

Celý článek

—————

06.01.2011 12:47

Sazby stravného pro rok 2011

Dovolujeme si Vás informovat o sazbách stravného při pracovních cestát do zahraničí a v tuzemsku...

Celý článek

—————

08.11.2010 15:57

Dokumenty k založení do sbírky listin - obchodní rejstřík

Dovolujeme si Vás informovat, že rejstříkový soud změnil možnosti zasílání účetní závěrky do...

Celý článek

—————

08.10.2010 09:38

Silniční daň - čtvrtletní záloha

 Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 15. října 2010 je splatná čtvrtletní záloha na...

Celý článek

—————

27.09.2010 10:19

Návrh novely zákona o daních z příjmu a zákona o rezervách

 Ministerstvo financí přípravilo rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o...

Celý článek

—————

06.09.2010 12:03

Daň z příjmu - čtvrtletní záloha

Dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni 15. září 2010 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmu...

Celý článek

—————


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 9995 důvodů proč nás kontaktovat a sjednat si nezávaznou schůzku

1. Porovnejte si kvalitu servisu a cenu – můžete získat zajímavé informace

 2. Máme velmi zkušený tým účetních a poradců s mezinárodními zkušenostmi

3. Internetová aplikace Amadeos nám umožňuje navrhnout pro vás to nejlepší řešení - více in formací zde

4. Vaše účetní data budete mít k dispozici on line, stačí vám přístup na internet

5. S námi určitě ušetříte = čas i náklady - více informací zde