07.07.2009 16:42

Datové schránky

Od 1.7.2009 bude muset každá právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku používat tzv. DATOVOU SCHRÁNKU. Tuto povinnost zakládá právnickým osobám, tedy i Vaší společnosti, novela Občanského soudního řádu a Zákon o elektronických úkonech.

Ostatní právnické osoby (typicky občanská a nezisková sdružení) mohou o aktivaci schránky požádat dobrovolně.

Přístupové informace budou zaslány Ministerstvem vnitra statutárnímu orgánu právnické osoby, vedoucímu organizační složky. Informace budou rozesílány postupně až do konce září 2009, tudíž ne všem společnostem vznikne povinnost hned v červenci 2009. Datové schránky budou zřízeny automaticky, bezplatně.

Do nově zřízených schránek budou doručovány úřední dokumenty po obdržení přístupových údajů a po prvním přihlášení do schránky (po aktualizaci), nejpozději však 1.11.2009.

Dokument, který byl doručen do datové schránky, se považuje za doručený okamžikem, kdy se po jeho doručení do schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud se k datové schránce  ve lhůtě 10 dnů od doručení dokumentu oprávněná osoba do schránky nepřihlásí, považuje se dokument za doručený. Lze nastavit oznámení o doručení nového dokumentu do datové schránky na mobilní telefon (za poplatek) či na e-mailovou adresu (zdarma).

Vice informaci najdete na https://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/

auditor-eu Corp. organizační složka

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999