08.11.2010 15:57

Dokumenty k založení do sbírky listin - obchodní rejstřík

Dovolujeme si Vás informovat, že rejstříkový soud změnil možnosti zasílání účetní závěrky do sbírky listin. Doposud bylo možné komunikovat s rejstříkovým soudem prostřednictvím elektronické pošty bez elektronického podpisu, což nyní už možné není. 

Níže uvádíme možnosti zasílání dokumentů do sbírky listin:
1) Zaslat přes webový formulář el. podatelny na adrese https://epodatelna.justice.cz .
2) Zaslat el. poštou se zaručeným elektronickým podpisem.
3) Zaslat na datovém nosiči CD-R s průvodním dopisem. Podpis na tomto dopise provede oprávněná osoba (statutární orgán společnosti).
4) Zaslat DS - kód DS Městského soudu v Praze: snkabbm , IC: 00215660.

Výše uvedeými možnostmi podáni chráníte dokumenty společnosti, které se zveřejňují na internetu. Nemělo by se tedy nyní stát, ze za Vás na rejstříkový soud zašle kdokoliv cokoliv, což by mohlo poškodit společnost.

Více informací najdete na https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/technicke_parametry.jsp 

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999