02.11.2009 10:43

DPH (rozdílné metody výpočtu)

V mnoha zemích je aplikována daň z přidané hodnoty, či podobné regresivní daňové systémy. Každá země má rovněž svá specifická pravidla týkající se vlastního výpočtu daně. Některé země například využívají podvojný účetní systém, avšak s DPH na bázi jednoduchého účetnictví. V jiných zemích jsou využívány modifikované systémy, kde je odvod DPH na základě podvojného účetnictví, ale odpočet na základě účetnictví jednoduchého. Navíc, při výpočtu DPH v jednotlivých zemích platí rozdílná pravidla pro zaokrouhlování. Náš systém je natolik flexibilní, že jej lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům příslušného regionu.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999