02.11.2009 10:44

Externí zdroje

Většina firem v současné době využívá externích zdrojů, zatímco interní zdroje soustředí na hlavní obchodní činnosti. Pokud vezmeme v úvahu výhody, které náš sofistikovaný systém Internetového účetnictví nabízí, jeví se myšlenka zajištění části nebo celého administrativního zázemí firmy pomocí externích zdrojů jako neodolatelná. Zabezpečení administrativních činností z externích zdrojů dodavatelským způsobem je jasnou a jedinou možnou cestou k budoucímu úspěchu firmy.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999