29.03.2010 20:10

Kdy je možné považovat výdaj za daňově uznatelný

Již v lednu rozšířený senát Nejvyššího správního soudu zopakoval kriteria pro stanovení daňově uznatelných nákladů:

  1. Musí se jednat o výdaj, který bezprostředně soucisí s podnikáním.
  2. Výdaj musí být přiměřený
  3. Mezi výdajem a souvidejícím příjmem musí být jasný přímý vztah nebo musí podnikatel alespoň začít s realizací podnikatelského záměru.

U podnikatelského záměru může být uznán i výdaj na podnikatelský záměr, který nakonec není zrealizován. Podle soudu není nutné vždy předpokládat, že každý výdajpřinese reálné zhodnocení.

Více informací naleznete na www.businessinfo.cz

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999