02.11.2009 10:41

Mezinárodní

Svět se stává stále menším a menším. Proto je otázka nalezení jednoduchých avšak globálně aplikovatelných systémů stále aktuálnější. Tento "vysněný univerzální systém" musí být rovněž cenově dostupný, snadno nastavitelný, uživatelsky příjemný a musí vyhovovat lokálním požadavkům.
Takový globální systém musí zabezpečovat soulad s lokálními právními, daňovými a celními předpisy. Náš systém řeší tuto problematiku tak, že prostředí pro vstup dat se nachází přímo v příslušné zemi. Do hlavní knihy se pak jednotlivé transakce přenáší již s příslušnými detaily specifickými pro každou zemi a jsou následně zpracovány a zaúčtovány v rámci jednotné účetní osnovy společné pro celou firmu.


Vícejazyčný

Komunikace představuje srdce každého informačního systému. Bez špičkové komunikace prostřednictvím uživatelsky příjemného a intuitivního prostředí nelze poskytované informace plně využít.
 

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999