02.11.2009 10:40

Neomezeně nastavitelné deníky

Uživatelé mohou tvořit uživatelské deníky na základě číselných řad. Tak například, odběratelské faktury lze vystavovat paralelně v několika číselných řadách. Pokud tedy máte dvě kanceláře v jedné lokalitě, jedna může vystavovat faktury s číselnou řadou 1001, 1002, 1003... zatímco druhá kancelář může paralelně vystavovat faktury v řadě 2001,2002,2003,2004.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999