02.11.2009 10:47

Plaťte v souladu s růstem organizace

Naše filozofie "Platit v souladu s rozvojem organizace" osvobozuje většinu firem a konzultantů od nutnosti udržování a neustálé modernizace počítačového a softwarového vybavení v souladu s růstem a vývojem firmy. Naše řešení, jeho flexibilita, která v minulosti nebyla možná, maximálně usnadňuje jak rozhodování tak plánování.
Náš produkt nabízí klientům možnost rozložení nákladů na software do delšího časového úseku a tím vyrovnanější návaznost těchto nákladů na výsledek. Není třeba žádných každoročních aktualizací softwaru ani nových instalací. Poplatky jsou účtovány na základě využívání systému a poskytované podpory.
Představte si neomezený růst - možnost rozšiřování a naopak zmenšování systému v závislosti na tžních podmínkách. Náš systém poskytuje majitelům a vedoucím pracovníkům firem možnost finanční exkluzivity při snížení nákladů a získání špičkových informací.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999