27.07.2010 13:54

Povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech

Vysoké teploty více zatěžují organismus a zhoršují pracovní podmínky. Důležitou povinností zaměstnavatele je zajistit pro zaměstnance nápoje na pracovištích. 

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit na pracovištích takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat, udržovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance, včetně vzhledu a úpravy pracovišť.  

Mezi tyto povinnosti patří i poskytování nápojů na pracovišti. Je třeba rozlišit, zda se jedná o posyktování nápojů v rámci zajištění pitného režimu pro zaměstnance nebo o povinnost zajistit ochranné nápoje. 

Více informací na businessinfo.cz nebo zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999