17.09.2009 09:50

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

    Dovolujeme si Vás informovat, že prezident České republiky podepsal novelu o pojistném na socialní zabezpečení, díky kterému zaměstnavatelé získají dočasné slevy na socialním pojištění. Opatření bude v účinnosti od 1.8.2009 do 31.12.2010 a jeho cílem je snížit náklady zaměstnavatele na pracovní sílu a zajistit udržení pracovních míst.

    MIMOŘÁDNOU SLEVU na pojistném lze uplatnit za jednotlivé kalendářní měsíce v roce 2009 před datumem 1.8.2009 (tedy leden - červenec 2009), ALE pouze u zamestnanců, jejichž zaměstnání trvalo k poslednímu dni kalendářního měsíce, v nemž tento zákon nabyl účinnosti (tzn. k 31.8.2009).

Sleva na pojistném (viz příklad níže):
1) náleží za kalendařní měsíc
2) činí 3,3% rozdílu mezi 27.100czk a vyměřovacím základem zaměstnance (hrubá mzda + např. 1% auto + např. příspěvky nad limit atd.)
3) poskytuje se maximalně do výše 25% vyměřovacího základu zaměstnance
4) zaokrouhluje se za jednotlivé zaměstnance na celé koruny směrem nahoru

PŘÍKLAD:
27.100czk - 8.000czk (minimálni mzda) * 3,3 % = 631czk
Výše slev při minimalní mzdě 8.000czk bude představovat 631czk.

Slevy na pojistném může zaměstnavatel uplatňovat na každého zaměstnance:
1) který je účasten nemocenského pojištění
2) jehož vyměřovací základ v kalendářních mesících roku 2009 nedosáhl výše 27.100czk
3) jehož zaměstnání trvalo celý měsíc
4) jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce
5) který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (Dohoda o pracovní činnosti)

Sleva na pojistném nenáleží od kalendářního měsíce, v němž:
1) byla doručena výpověď z pracovního poměru
2) byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru
3) byl zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkuěební době

DALŠÍ PŘÍKLADY:
1) Zaměstnanec uzavře pracovní poměr od 1.11.2009, do zaměstnání nastoupí 2.11.2009. Jeho mzda činí 15.000czk/měsíc.
- Sleva na pojistněm náleží od listopadu 2009, protože v listopadu byl zaměstnanec v pracovním poměru po celý kalendařní měsíc, byl účasten nemocenského pojištění a vyměrovací základ je nižší než 27.100czk

2) Zaměstnanec má uzavřený pracovní poměr od 1.1. do 15.9.2009. Mzda činí 12.000czk/měsíc.
- sleva na pojistném za měsíc září nenáleží, zaměstnání netrvá celý měsíc.

3) Zaměstnanec má uzavřenou DPČ od 1.1. do 15.9.2009. Odměna činí 100czk/hod., zaměstnanec má určeno, že jeho pracovní doba nepřesáhne v průměru 20 hod/týden. Ve všech měsících činí jeho odměna více než 5.000czk.
- sleva na pojistném na tohoto zaměstnance nenáleží, jde o zaměstnání malého rozsahu

4) Jednatel s.r.o., jeho odměna činí 10.000czk/mesic. Z této částky se platí pojistné na DŮCHODOVÉ pojištění. Zároveň je zaměstnancem v pracovním poměru - mzda 15.000czk/měsíc.
- sleva na pojistném náleží jen z titulu zaměstnance v pracovním poměru, přihlíží se pouze k příjmu 15.000czk

V případě dotazu neváhejte oslovit Vaší kontaktní osobu v Auditor-eu Corp (GAPu), která Vám poskytne informace týkající se přímo Vaší společnosti.

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999