12.04.2010 09:33

Spotřební daň - od dubna 2010 elektronické sledování

Od dubna 2010 je v jednotlivých zemích EU zaveden  elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajícíh spotřební dani. Celý systém nahrazuje používání papírových průvodních dokladů (AAD).

Více informací naleznete na portále  zde

Zdroj: businessinfo.cz

—————

Zpět


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999