8.SRPEN

Pondělí 10. | spotřební daň| splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

Čtvrtek 20. |daň z příjmů| měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Pondělí 24. | spotřební daň| splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)

Úterý 25. | spotřební daň|
• daňové přiznání za červenec 2009
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)

Úterý 25. | daň z přidané hodnoty| daňové přiznání a daň za červenec 2009

Úterý 25. |energetické daně| daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009

Pondělí 31. |daň z příjmů| odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009

Pondělí 31. |daň z nemovitosti| splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
 


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999