Archiv článků

13.04.2011 14:42

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu

Změna okamžiku pro uplatnění DPH na vstupu Podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet je nově povinnost mít daňový doklad /fyzické přijetí dokladu/ Například DUZP 31.3.2011, daňový doklad vystaven 31.3.2011, odběratel obdrží doklad 1.4.2011 – odpočet lze uplatnit nejdříve v přiznání za Duben 2011

Celý článek

—————

13.04.2011 14:40

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození licenčních poplatků

Po skončení přechodného období vstupuje od 1. 1. 2011 v platnost ustanovení §19/1/zj) Osvobození licenčních poplatků Východiskem Směrnice Rady 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi společnosti z různých členských států Osvobození od daně z příjmů se uplatní, pokud...

Celý článek

—————

13.04.2011 14:39

Změna terminologie

Zrušení pojmu "účetní dobropis" a účetní vrubopis" a nahrazení pojmem "Opravný účetní doklad" - již nelze vystavit "Finanční dobropis" – tzn. bez opravy základu daně a výše daně

Celý článek

—————

06.01.2011 12:54

Změny v sociální oblasti s účinností od 1.1.2011

Od 1.1.2011 došlo ke změnám v nemocenském pojištní, důchodovém pojištění a v pojistném na sociálním zabezpečení. Přehled změn si můžete otevřít zde

Celý článek

—————

06.01.2011 12:53

Daň z nemovitosti 2001

Dovolujeme si Vás informovat, že nejpozději do 31. ledna 2011 musí být podáno na příslušný finanční úřad Daňové přiznání k dani z nemovitosti na rok 2011.

Celý článek

—————

06.01.2011 12:47

Sazby stravného pro rok 2011

Dovolujeme si Vás informovat o sazbách stravného při pracovních cestát do zahraničí a v tuzemsku platných pro rok 2011. Podrobnější informace o sazbách při cestě do zahraničí naleznete zde Podrobnější informaci o sazbách při cestě v tuzemsku naleznete zde

Celý článek

—————

08.11.2010 15:57

Dokumenty k založení do sbírky listin - obchodní rejstřík

Dovolujeme si Vás informovat, že rejstříkový soud změnil možnosti zasílání účetní závěrky do sbírky listin. Doposud bylo možné komunikovat s rejstříkovým soudem prostřednictvím elektronické pošty bez elektronického podpisu, což nyní už možné není.  Níže uvádíme možnosti zasílání dokumentů...

Celý článek

—————

08.10.2010 09:38

Silniční daň - čtvrtletní záloha

 Dovolujeme si Vás informovat, že ke dni 15. října 2010 je splatná čtvrtletní záloha na silniční daň.

Celý článek

—————

27.09.2010 10:19

Návrh novely zákona o daních z příjmu a zákona o rezervách

 Ministerstvo financí přípravilo rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a novelu zákona o rezervách, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2011. Lze očekávat, že v rámci následného legislativního procesu dojde k úpravám v návrzích novel v těchto oblastech (vychází se z připomínkového...

Celý článek

—————

06.09.2010 12:03

Daň z příjmu - čtvrtletní záloha

Dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni 15. září 2010 je splatná čtvrtletní záloha na daň z příjmu právnických osob. Pokud si nejste jistí, zda-li se Vás tato informace týká,  můžete se obrátit na naší společnost. Rádi Vám pomůžeme vše zkonzultovat.

Celý článek

—————


Kontakt

AUDITOR EU

Kanceláře / Contact: Mezibranská 4, Praha 1, CR


tel. + 420 226 235 990
fax + 420 226 235 999